Organizatorzy
Grzegorz Sowa - przewodniczący zjazdu

Marian Laurentowicz - prowadzenie korespondencji i księgowości zjazdu
      
Roman Bera - kontakty  z Burmistrzem Miasta Kwidzyna Andrzejem Krzysztofiakiem i Starostą Powiatu Kwidzyńskiego  Leszkiem Czarnobajem

Aleksandra Matczyńska - przygotowanie uroczystości Jubileuszowych Szkoły

Adam Morus - organizacja mszy świętej w Katedrze

Marcin Sztabiński - opracowanie i prowadzenie strony internetowej oraz  projektu  graficznego  dyplomu Honorowego Absolwenta

Zenon Jaremko - organizacja balu

Henryk Gryk - organizacja spotkań w grupach

Andrzej Mazur - organizacja  spotkań w grupach

Janusz Kiełkiewicz - redakcja i wydruk monografii

Kazimierz Gorlewicz - poszukiwanie przyjaciół szkoły- sponsorów

Piotr Schaefer - opracowanie graficzne  okładki  do monografii

Wiesław Błędzki - przygotowanie  ogniska

Ewa Sztabińska - przygotowanie spotkań organizacyjnych

Tadeusz Januszewski - prowadzenie uroczystości

Mirosław Frica - organizacja meczu i montaż płyty pamiątkowej